Enforce

HR

Vi på Enforce kan HR. Med våra professionella medarbetare kan vi hitta en matchande HR-konsult för era behov.

Human Resources

För en verksamhet, där den största tillgången är dess medarbetare, krävs fungerande system och processer. Medarbetarna i verksamheten behöver rätt förutsättningar för att maximera bolagets resultat. Våra HR-konsulter kan hjälpa till med detta då vi arbetar både strategiskt och operativt. HR-konsulten hjälper gärna till med att optimera era HR-relaterade processer eller effektivt administrera redan befintligt upplägg. Att utveckla strategier, genomföra organisationsförändringar och att rekrytera är några av HR-konsultens breda arbetsområden. HR-konsulten kan alltså anlitas som spetskompetens inom specifikt område eller för att täcka upp specifika delar när verksamheten har behov av förstärkning.

Vad innebär HR? 

HR, som står för Human Resources, är avdelningen inom företaget eller organisationen som stöttar inom och i viss mån även driver personalfrågor. Det bör finnas processer för medarbetarnas utveckling och välmående, precis som det behövs riktlinjer och policys för hur övriga verksamheten ska fungera.

Affärsnytta är A och O för våra HR-konsulter. Genom ett värdeskapande arbete nära affären kan vi tillsammans med er skapa ett bättre resultat för bolaget. Vi hjälper er med med att behålla nyckelpersoner och att öka er attraktivitet som arbetsgivare. Kanske behöver ni också hjälp med att växla kompetens i bolaget?

I en verksamhet där rätt medarbetare trivs, mår bra och har rätt förutsättningar för att prestera sitt yttersta – bidrar de också till ett gott och hållbart resultat.

Interim HR-chef/CHRO

Våra seniora konsulter kan kliva in och hjälpa er temporärt under pågående rekrytering eller vid sjukdom och annan frånvaro. Ett annat vanligt uppdrag är att kunden ska genomföra en större förändring i sin organisation och därför behöver tillfällig stöttning av någon med tidigare erfarenhet av den typen av förändring.

HR Business Partner

En HR Business Partner jobbar strategiskt och operativt med personalfrågor inom en organisation. Våra HR Business Partners hjälper er genom att stötta  chefer och medarbetare, genomföra förhandlingar samt driva utvecklingsprojekt inom HR-området.