Enforce

Interim HR-chef

Vi har seniora HR-konsulter med gedigen kompetens för roller som Interim HR-chef/CHRO/Head of People & Culture med flera.

Interim HR-chef

Våra seniora konsulter kan kliva in och hjälpa er temporärt under pågående rekrytering eller vid sjukdom och annan frånvaro. Ett annat vanligt uppdrag är att kunden ska genomföra en större förändring i sin organisation och därför behöver tillfällig stöttning av någon med tidigare erfarenhet av den typen av förändring.

Flera händer