Enforce

Interim HR-chef

Vi har seniora HR-konsulter med gedigen kompetens för roller som Interim HR-chef/CHRO/Head of People & Culture med flera.

Företagskultur och strategi

Rollen som HR-chef innebär inte bara ansvar för utvecklingen och implementeringen av personalstrategier, utan har också en viktig roll i att skapa en företagskultur där varje individ och affären kan blomstra. HR-chefens arbete och bolagets strategier ska samtidigt stödja företagets övergripande affärsmål så att medarbetarresan blir så givande och framgångsrik som möjligt, både för individen och för organisationen. Affärsnyttan är av största vikt!

En tillförlitlig samarbetspartner

Våra seniora konsulter kan kliva in och hjälpa er temporärt under pågående rekrytering eller vid sjukdom och annan frånvaro. Ett annat vanligt uppdrag är att kunden ska genomföra en större förändring i sin organisation och därför behöver tillfällig stöttning av någon med tidigare erfarenhet av den typen av förändring. Kultur och värderingsarbete, ledarskapsutveckling och arbetsmiljöfrågor är också områden där våra konsulter kan rycka in och stötta upp.

Vi brinner för alla delar inom HR-området, inga uppdrag är för små eller för stora!