Enforce

Applikationskonsult Lön

Våra applikationskonsulter har djup kompetens och är hett eftertraktade på marknaden

Komplext!

Applikationskonsulterna hos oss är handplockade för sin gedigna kompetens inom både system och själva hantverket lön. Vi tror på tanken om att man måste ha en riktigt god kompetens inom löneprocesserna för att kunna leverera maximalt som applikationskonsult. Dessutom är det viktigt att kunna vara pedagogisk i den här rollen, något som våra konsulter definitivt kan skryta med.

Vad gör en applikationskonsult?

En applikationskonsult ansvarar för att dels implementera och dels optimera lönesystemet så att det fungerar precis så som det är tänkt baserat på gällande avtal och policys. Målbilden är alltid att automatisera maximalt och se till att antal manuella moment i löneprocessen blir ett absolut minimum.

Applikationskonsulten är en nyckelperson när det kommer till att hålla systemet uppdaterat utifrån de ständigt förändrade regelverken. Deras ansvar sträcker sig från avtalstolkning och djupgående kvalitetssäkring och uppsättning av tabellverk till att tillhandahålla högkvalitativt användarstöd, utbildning och dokumentation.

Vidare har applikationskonsulten en viktig och central roll i arbetet med att skapa och kvalitetssäkra sömlösa integrationer till och från andra system i organisationen, något som kan vara allt annat än enkelt i många bolag. Sist men inte minst är arbetet med kontinuerlig automatisering i form av robotisering och AI allt mer central och prioriterad.

Applikationskonsult för HR-plus

Vi vill särskilt uppmärksamma våra applikationskonsulter för lön- och HR-systemet HR-plus.
Här sticker vi ut lite extra och kan erbjuda några av de erkänt vassaste i branschen. De har gedigen och senior kompetens i systemet, både från roller hos systemleverantören samt från kunder med mycket komplexa uppsättningar. Vi är vana vid stora organisationer med många olika avtal och bolag samt avancerade integrationer mot exempelvis Medvind och Workday med flera.

  • Ska ni uppgradera till HR-plus 8 eller byta lönesystem?
  • Köpt eller sålt bolag som behöver hanteras i HR-plus?
  • Anpassa systemet för kommande förändringar i lag och avtal?
  • Behöver ni stöttning med löpande systemförvaltning eller utbildning?

Kontakta oss, vi kan hjälpa er!