Enforce

Löner

Våra kompetenta lönekonsulter är riktigt vassa i de flesta system som förekommer på den svenska marknaden.

Vi kan löner på riktigt!

Att bolagets löner hanteras korrekt och utan sårbarhet är grundläggande för att vi ska uppfattas en professionell och en god arbetsgivare. Lön är givetvis inte den enda faktorn som gör att medarbetare trivs, men en gång i månaden vågar vi lova att lön ligger högt upp på medarbetarnas prioriteringslista. Därför får löneprocessen aldrig stanna upp utan lönehjulet måste alltid fortsätta rulla. Vid sjukdom, inför rekrytering eller annan frånvaro finns våra kompetenta och erfarna lönekonsulter och applikationskonsulter här för att stötta upp då det behövs.

Lönekonsult

Våra lönekonsulter är erfarna och vana vid utmaningar kopplade till komplexa lönefrågor. Självfallet är vi självgående, proaktiva och positiva – vi är stolta över vår yrkesroll och kompetens!

Vi hjälper till med allt inom löneområdet, inget är för stort eller för litet.

Applikationskonsult

Våra applikationskonsulter har gedigen och senior kompetens inom primärt HR-plus. Vi är vana vid mycket komplexa uppsättningar med många olika avtal och bolag samt avancerade integrationer mot exempelvis Medvind och Workday med flera.

Interim lönechef

Vi kan erbjuda mycket kompetenta och seniora lönechefer som är vana vid att hantera de flesta utmaningar man kan tänka sig inom området. De är vana vid att jobba med både små och stora team och bolag. Det finns även en vana vid att uppdragen och förutsättningarna ofta varierar, ena gången är man på ett väldigt operativt uppdrag för att nästa gång arbeta nästan uteslutande strategiskt.