Enforce

Interim lönechef

Vi kan erbjuda seniora lönechefer med mångårig erfarenhet inom löneområdet.

En strategisk partner

Lönechefens roll är komplex och innefattar såväl ledarskap som djup expertis inom löneadministration. De spelar en nyckelroll i att säkerställa att löneavdelningen fungerar smidigt och att företaget uppfyller alla lönerelaterade krav, lagar och regler. Lönechefen behöver hålla sig ájour om arbetsrättsliga bestämmelser och skattelagar för att säkerställa att företaget undviker potentiella juridiska konsekvenser. Lönechefens ansvar är inte bara begränsat till den tekniska hanteringen av löneadministration utan sträcker sig till att agera som en viktig strategisk partner till företagsledningen.

När anlitar man en interim lönechef?

En interim lönechef är en värdefull resurs i situationer där företag behöver snabb tillgång till specialistkompetens, temporärt ledarskap eller hjälp med specifika projekt och utmaningar inom löneområdet.

Vid omstrukturering, organisationsförändringar eller implementering av nya lönesystem kan en interim lönechef bidra med expertis för att hantera övergångsperioden. Det kan också handla om att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder inom befintliga processer, vilket kan vara svårt för medarbetarna att hinna med samtligt som det dagliga arbetet.

Ett väldigt vanligt scenario är att våra interima lönechefer med kort varsel kan kliva in och hjälpa kunderna då ordinarie lönechef ska sluta eller vid långtidsfrånvaro.

Inga uppdrag är för små eller för stora!