Enforce

HR Business Partner

Enforce tillhandahåller stor expertis inom HR-området med seniora HR Business Partners.

HRBP

En HR Business Partner arbetar både operativt och strategiskt inom personalområdet, ofta med stort fokus på ledarskap. Business Partnern arbetar nära bolagets affär och har daglig samverkan med chefer och ledningsgrupper för att ta fram övergripande strategier samt samverka kring organisationens utveckling och talent management.

Anlita en HR Business Partner

Genom både strategiska och operativa insatser arbetar en HR Business Partner med organisationens utveckling av HR-processer.

Några typiska uppgifter för en HR Business Partner är att:

  • ledarskapsfrågor
  • utveckla HR-processer
  • arbeta med arbetsrättsliga frågor
  • organisationsförändringar
  • förhandlingar

När behövs en HR Business Partner?

I medelstora till större organisationer är det viktigt att ha en HR Business Partner som strategiskt kan arbeta med övergripande HR-relaterade frågor och stötta cheferna i dessa processer. Vanligen innebär detta att HR Business Partnern arbetar något mindre med administration och fokuserar desto mer på övergripande processer och effektivisering av arbetssätt. Förhandlingar med facket vid förändringar inom organisationen samt arbetsrättsliga frågor som uppkommer brukar hanteras av HR Business Partnern.