Enforce

Lönekonsult

Våra lönekonsulter är skickliga och har bred erfarenhet inom lön.

Den 25:e smäller det

Att korrekt lön betalas ut till medarbetare i rätt tid är givetvis en förutsättning för att vi ska uppfattas som en professionell och god arbetsgivare. En grundläggande förtroendefråga.
Lönehanteringen och löneprocessen innebär så mycket mer än att få in rätt lön på kontot varje månad. All data som går in i lönesystemet måste beräknas och ackumuleras rätt, inarbetad tid, semester och skulderna därtill måste stämma månad för månad och vi måste kunna lita på att pensionsavsättningarna blir korrekta.

Lönekonsulten har en central roll inom alla företag och organisationer där de ansvarar för att hantera och administrera löner och lönerelaterade uppgifter för anställda.  Kanske inte alltid den personen och funktionen som hörs och syns mest, eller som får högsta prioritet alla gånger. Men likväl en oerhört viktig kugge för att företaget ska fungera – blir det fel så blir det genast väldigt kritiskt för hela organisationen. En noggrann och effektiv lönehantering spelar en avgörande roll för att säkerställa att ditt bolag följer lagar och regler. Och för att bolagets resultat blir korrekt.

Vi på Enforce förstår och har stor respekt för det enorma ansvar som vilar på lönefunktionen och vet hur komplicerat lönehantverket är. Våra lönekonsulter är väldigt skickliga och har både bred och djup erfarenhet inom lön. Detta gör att vi snabbt kan sätta oss in i nya verksamheter och stötta upp så att den viktiga löneprocessen alltid fortsätter att fungera.

Vad kan en lönekonsult hjälpa till med?

Våra lönekonsulter har bred erfarenhet av marknadens lönesystem, olika branscher och avtalsområden. Därför kan vi snabbt komma in i en organisation och stötta upp i den dagliga lönehanteringen, vid systembyten eller andra projekt inom löneområdet.

Vanliga arbetsområden där våra konsulter kan bidra:

  • Bemanna vid arbetstopp
  • Lönehantering från ax till limpa
  • Systembyte
  • Införande av nya moduler i befintligt lönesystem
  • Effektivisera löneprocesser