Enforce

Rekrytering

Våra kunder och kandidater är grunden och viktigast för vår verksamhet och det tycker vi ska märkas. Vi lägger stor vikt vid att lära känna er verksamhet, era utmaningar och långsiktiga mål. Vi lägger lika stor vikt vid våra kandidaters kompetenser, mål och önskade karriärvägar framåt. 

En person vid en dator

Rekrytering

Vår erfarna rekryteringskonsult hjälper er att hitta, identifiera och attrahera den kompetens ni behöver. Vi är öppna, nyfikna och lösningsorienterade och vill tillsammans med er, utifrån era behov, hitta er bästa kompetenta nya medarbetare.  

En rekrytering är en långsiktig och strategisk investering därför kan vi utifrån vår erfarenhet konstatera att nyckeln till en lyckad rekrytering handlar om att sätta sig in i företagets värderingar, skapa en väl genomarbetad kravprofil och därefter annonsera efter rätt kompetens och erfarenhet. 

Aktivt sökande för att hitta rätt kandidat
Vid sidan av annonsering söker vi också aktivt dem som inte själva är aktivt jobbsökande. Ofta kan den som inte är aktivt jobbsökande och som har rätt profil för tjänsten bli intresserad när vi tar kontakt och får möjlighet att beskriva rollen och företagets kultur. De allra flesta tjänster som tillsätts sker via nätverkande vilket vi ser som positivt.  

Tjänster vi rekryterar till

Då våra specialistområden är Lön, HR samt Ekonomi är det också här vi hjälper till att hitta rätt medarbetare till ert företag. 

Exempel på tjänster vi rekryterar till: 

 • HR Business Partner
 • Lönespecialist
 • HR-chef
 • Lönechef
 • Ekonomichef
 • Ekonomiassistent
 • Redovisningsekonom
 • Controller
Flera händer

 Vi arbetar kompetensbaserat

Kravprofilen handlar om att tydliggöra vad ni letar efter. En väl genomarbetad kravprofil är grunden för hela rekryteringen och därför börjar vi arbetet med att tillsammans med rekryterande chef ta fram en väl genomtänkt kravprofil. 

Så här arbetar vi:

 • Framställning av kravprofil tillsammans med rekryterande chef 
 • Annonsering och marknadsföring 
 • Search  
 • Urval  
 • Intervjuer  
 • Case  
 • Referenstagning  

Ibland kan det behövas tester. Det kan vara logiktest, personlighetstest, kunskapstest eller motivationstest. Är det så i er rekrytering så tar vi fram relevanta tester. 

Kandidatåterkoppling
I dagens läge är kandidatåterkoppling A och O. Det är ert varumärke vi hanterar och det gör vi med de allra bästa intentioner. Ingen av de sökande ska behöva falla mellan stolarna och känna sig bortglömd när vi sköter rekryteringen åt er.