Enforce

Pensioner

Vi hjälper er med administration, komplexa utredningar och analyser samt policy- och harmoniseringsfrågor

Senior Pensionskonsult

Vi har unika konsulter på området hos oss. Med unika menar vi att de har djup kunskap inom samtliga följande områden; Pensioner (både kollektiva och special), Löner, Redovisning och HR. Som om inte detta räcker har de även god kunskap inom löne- och HR-system. De kan hjälpa till med det mesta inom området Pensioner såsom mer komplexa utredningar och analyser eller stöd vid byte av leverantör/pensionsbolag/system. Konsulterna har även stor erfarenhet av att skapa pensionspolicyer för stora koncerner och arbete med harmonisering av dessa vid förvärv och fusioner.

Administration av pensioner

Även administration av pensioner är ett väldigt viktigt område, blir det fel så kostar det företagen stora belopp. Vi har konsulter med erfarenhet av pensionsadministration i olika system bland annat Coins från Försäkringsgirot samt Insclear.