Enforce

Vi är grymma på HR-plus!

Enforce kan erbjuda några av de absolut vassaste kompetenserna inom HR-plus, både version 6 och 8. Vi har förmånen att ha anställda konsulter med senior kunskap både för rollen som Applikationsspecialist men även Lönekonsulter med mångårig administrativ erfarenhet i systemet.

En person vid en dator

Applikationsspecialist HR-plus

Våra Applikationsspecialister har gedigen och senior kompetens inom HR-plus. Vi är vana vid mycket komplexa uppsättningar med många olika avtal och bolag samt avancerade integrationer mot exempelvis Medvind och Workday med flera.

  • Ska ni uppgradera till HR-plus 8 eller byta lönesystem?
  • Köpt eller sålt bolag som behöver hanteras i HR-plus?
  • Behöver ni stöttning med systemförvaltning?

Kontakta oss, vi kan hjälpa er!

Lönekonsulter HR-plus

Våra Lönekonsulter har både bred och djup kunskap om HR-plus. Vi har arbetat både löpande och i projekt hos kunder med mycket komplexa uppsättningar och avtal. Vi är vana vid att det är svårt och stimuleras av det!

Tack vare rollen som konsult så har vi fått erfarenhet av många olika branscher och avtalsområden.

Flera händer