Enforce

HRIS

Vi jobbar med HR-systemstöd som HRIS/HRIT och hjälper företag samt organisationer att ständigt optimera sina processer.

HRIS/HRIT

HRIS/HRIT står för “Human Resource Information System/Technology” och är ett HR-systemstöd där man jobbar med personalrelaterad information. Syftet med ett HRIS är att man som företag eller organisation enkelt kan anpassa inställningarna och därmed lagra och spåra information kring verksamhetens personal som man är intresserad av att få fram. Rekryteringsprocesser, utbildningar, on/offboarding och prestation hos sina medarbetare är vanliga behov som HRIS underlättar. 

Vad gör en HRIS-konsult

En HRIS-konsult arbetar funktionellt i systemet för att utveckla systemet och anpassa det enligt verksamhetens behov. Det innebär bland annat att föreslå och genomföra förbättringar av processer och flöden för slutanvändare, utföra testning vid nya funktioner, och utbilda och ge support till organisationen. En HRIS-konsult kan även anlitas vid implementering av nytt HCM-system och kan projektleda inom en eller flera områden, eller delta som projektmedlem.

HRIS inställningar och moduler 

Det är viktigt att först förstå vilka typer av inställningar man vill göra i sitt HRIS. Modulerna, som är det man anpassar och lägger till i sitt HRIS, gör att man minskar manuella processer i verksamheten. Vanliga problem är att man till en början använder för många moduler vilket lätt gör arbetet mer förvirrat. Det viktiga är därför att analysera behovet till de olika användarna som systemet ska beröra. Efter det kan man anpassa inställningarna löpande genom att lägga till och justera moduler beroende på verksamhetens utveckling. 

När ska man ha ett HRIS?

Det är alltid rekommenderat att ha system för sina processer. Vare sig det är en liten tvåmanna firma eller en större organisation finns det alltid möjlighet att optimera verksamheten genom ett HRIS. Enkelheten i ett HRIS gör det lätt för både mindre och större verksamheter att anpassa inställningarna och slippa manuella utdragna arbetsuppgifter. 

HRIS för företag

Som företag finns det många processer att hålla koll på. Bara en dåligt effektiviserad rekryteringsprocess kan kosta oerhörda summor. HRIS är en lösning för företagets olika processer och när det kommer till rekrytering kan man genom inställningarna i HR-systemet lätt sortera och utvärdera de sökande för att spendera tiden rätt och därmed effektivisera processen. 

Man kan tänka sig ett specifikt jobb på en arbetsplats. Här kan man som chef få hundratals olika ansökningar men vill aktivt kolla de ansökningarna som är rätt kvalificerade för just den tjänsten. I sitt HRIS kan man då ta fram den data som passar kring rätt erfarenhet, utbildning och andra viktiga delar för att snabbt få fram de ansökningar man letar efter.  

HRIS går inte bara att anpassa efter företag och bransch utan även efter olika användare inom verksamheten. Chef, medarbetare och HR kan ha olika moduler implementerade som gör deras arbetssätt lättare. Som HR kan du exempelvis sköta lönehantering och personalprojekt medan anpassningen för chefer kan innebära mer prestationsbaserade resultat för att ta beslut om befordran.