Enforce

HR-partner

En HR-partner arbetar nära verksamheten och stöttar upp chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor. Vanliga områden en HR-partner täcker upp är rekrytering/kompetensförsörjning, masterdatahantering, onboarding, offboarding, arbetet med lönerevisioner samt administration kring företagets policys.

HR-partner 

I en organisation eller i ett företag är det vanligt att man som chef eller ledning behöver stöttning med personalfrågor. Det är vid dessa tillfällen man anlitar en HR-partner. En HR-partner jobbar nära verksamhetens chef samt medarbetare och skapar sig en djup förståelse för de olika processerna inom organisationen. Genom detta så kan HR-partnern fatta rätt beslut kring verksamhetens HR-relaterade behov. 

Vad innebär HR?

HR som står för Human Resources och är avdelningen inom företaget eller organisationen som stöttar inom personalfrågor. Syftet är att det bör finnas processer för personalens utveckling och välmående tillika att stötta vid rekrytering och kompetensförsörjning.

Grundtanken är att HR ska bidra med kunskap och stöd till varje chef för att optimera personalens välmående vilket är grunden för verksamhetens effektivisering.

För att verksamheten ska växa och effektiviseras är grunden att medarbetare har de rätta förutsättningarna för att prestera sitt bästa och därmed bidra till ett gott resultat.

HR-partnern effektiviserar verksamheten

En HR-partner fokuserar på att stötta organisationen genom att täcka upp inom områden som rekrytering/kompetensförsörjning, onboarding, offboarding, arbetet med löner och lönerevisioner samt administration kring företagets policys.

När verksamhetens medarbetare får rätt förutsättningar och känner trygghet gällande HR-delarna presterar de effektivare och en välmående organisation bidrar till att öka verksamhetens resultat.

Vad kan en HR-partner hjälpa till med? 

Med sin breda kompetens och kunskap kan en HR-partner vara en stor tillgång i verksamheten. Vanliga arbetsområden är:

  • Bemanna vid arbetstopp
  • Rekrytering/kompetensförsörjning
  • Onboarding
  • Offboarding
  • Administration kring anställningsavtal med mera
  • Lönehantering
  • Medarbetarundersökningar