Enforce

HR-konsult

Vi på Enforce kan HR. Med våra professionella medarbetare kan vi hitta en matchande HR-konsult för era behov.

HR-konsult

För en verksamhet, där den största tillgången är dess medarbetare, krävs fungerande system och processer. Medarbetarna inom en verksamhet behöver rätt förutsättningar så att resultaten förbättras. En HR-konsult kan hjälpa till med detta då denne arbetar både strategiskt och operativt. HR-konsulten kan hjälpa till att optimera HR-relaterade processer eller effektivt administrera redan befintliga HR-processer. Att utveckla strategier, genomföra organisationsförändringar och att rekrytera är några av HR-konsultens breda arbetsområden. HR-konsulten kan alltså anlitas som spetskompetens inom specifikt område eller för att täcka upp specifika delar när verksamheten har behov av förstärkning.

HRIS

HRIS/HRIT står för “Human Resource Information System/Technology” och är ett HR-systemstöd där man arbetar med personalrelaterad information och på ett modernt och digitalt sätt genomföra bolagets HR-processer. Applikationerna kallas även HCM System, ”Human Capital Management System”. Vi på Enforce kan HRIS och arbetar med att hjälpa företag och organisationer med implementering och utveckling av systemstöd inom HR. Allra störst erfarenhet har vi av HCM-systemet Workday.

HR Partner

En HR-partner jobbar nära verksamheten och stöttar upp chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor. Vanliga områden som en HR-partner täcker upp är rekrytering, onboarding/offboarding, lönerevisioner, policies administration.

HR Business Partner

En HR business partner jobbar strategiskt och operativt med personalområdet inom en organisation. En HR business partner hjälper organisationen genom att konsultera chefer, vara med under förhandlingar samt driva utvecklingsprojekt inom HR-området.

En person vid en dator

Vad innebär HR? 

HR som står för Human Resources och är avdelningen inom företaget eller organisationen som stöttar inom personalfrågor. Syftet är att det bör finnas processer för personalens utveckling och välmående tillika att stötta vid rekrytering och kompetensförsörjning.

Grundtanken är att HR ska bidra med kunskap och stöd till varje chef för att optimera personalens välmående vilket är grunden för verksamhetens effektivisering.

För att verksamheten ska växa och effektiviseras är grunden att medarbetare har de rätta förutsättningarna för att prestera sitt bästa och därmed bidra till ett gott resultat.

När anlitar man en HR-konsult? 

Inom alla verksamheter uppstår situationer där man behöver täcka upp tillfälligt, med kortare eller längre intervaller, för befintlig personal. Det kan vara för att ersätta ordinarie personal vid större projekt, stötta upp vid arbetstoppar eller för att stötta under en rekryteringsperiod av nya medarbetare.

För att undvika oro hos befintlig personal kan det vara strategiskt rätt att i god tid täcka upp med en konsultlösning för att i lugn och ro kunna optimera den situation som råder och eliminera stress och otrygghet hos befintliga medarbetare.

HR-konsulten hjälper organisationen att hitta lösningar för processer genom sin spetskompetens eller som kunnig inom specifikt HR-område där organisationen behöver avlastning. Exempel kan vara inom lön, rekrytering, systembyte eller som HR Business Partner.